Yeni Medya
Şimdi Okunuyor
Geleneksel Medya Ve Yeni Medya
0

Geleneksel medya; Geleneksel, yani yazılı ve görsel basın (Gazeteler, Dergiler, Televizyon), olayların bu kanallar vasıtasıyla insanlara haber olarak duyurulduğu ve bu yolla iletişim kurulan bir ortamıdır. Bu yayın organları genel olarak tek yönlü bir iletişim sürdüren gerek yayınlanan içeriğin, gerekse yapılan reklam ve duyurularının tam olarak hangi kitleye, nasıl ulaştığını ve bu çalışmaların sonuçlarını ölçümleyemeyip, sonuçlarını analiz edemeyen bir yapıdadırlar.

Geleneksel Medyanın Özellikleri

Geleneksel medyanın yayın organları çok büyük kitleleri kapsamaktadır. Tek taraflı bir medya olduğu için medya içeriğini bizlere sunar ve karşılığında biz bunları tüketiriz. İçerik üzerinde değişiklik,yorum yapamaz ve içeriği yayınlayamayız. Direkt olarak bağlantımız yoktur. Tek taraflı bir medya olmasının yanı sıra maliyeti de yüksektir. Bu özelliklerinin yanı sıra Geleneksel Medyada sonuç her zaman daha net olur.

Yeni Medya; gelişen bilgisayar, internet ve mobil teknolojisi ile ortaya çıkan, kullanıcıların zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde interaktif olarak etkileşimde bulundukları sanal medya ortamıdır. Geleneksel medya dediğimiz, yazılı ve görsel basında yani gazete, televizyon ve diğer araçlarda, iletişim tek yönlüdür. Ancak, yeni medya araçlarında hedef kitle ile karşılıklı etkileşim mevcuttur.
Belli başlı yeni medya araçları mobil iletişim, internet tabanlı medya ve sosyal medyadır.
Yeni medya kavramı Türkiye’de son birkaç yılda kullanılmakla beraber, dünyada biraz daha geriye gidiyor. Türkiye’de en önemli bölümleri internet gazeteciliği, sosyal networkler(facebook, twitter) dir.

Yeni Medyanın Geleneksel Medyadan Farkı Nedir?

Yeni medya, içeriğin hızla yayımı ve kapsama alanı ile geleneksel medyanın önüne geçmiştir. Düzeyi ve etkinliği sözlü iletişim kadar olmasa bile istenildiği anda seçilebildiği, adreslenebildiği, paylaşılabildiği ve geri bildiriminin anında yapılabildi­ği bir sanal etkileşim çerçevesi sunmaktadır.

geleneksel medya ve yeni medya arasındaki farkBilginin kolayca depolanabildiği çok bü­yük miktarlarda bir belleğe sahip yeni bir iletişim biçimi ortaya çıkmıştır.

Bu ileti­şim biçiminin özellikleri çoklu ortam (multimedia), etkileşimlilik (interactivity), yayılım, sanallık (virtuality), kitlesizleştirme, asenkron olabilme onu geleneksel medyadan ayıran ve onun yeni olarak tanımlanmasını da sağlayan özelliklerdir.

Geleneksel Medya ile Yeni Medya Karşı Karşıya

Geleneksel medyada yazılan her makale, yapılan her haber bir denetim sürecinden geçer, onay verilmeyen yazılar yayınlanmazdı. Şimdi ise bir yazının, fotoğrafın, videonun yayınlanıp yayınlanmaması tamamen kullanıcıya kalmış ve denetim aşaması rafa kaldırılmıştır. Yine geleneksel medyada kurumlardan-halka şeklinde bilgi aktarımı gerçekleştirilirdi. Fakat şimdi sosyal medya ile bu durum genişleyerek; kurumdan-halka, halktan-halka, halktan-kuruma olarak şekilleniyor.
Hepimizin bildiği gibi; dergi, gazete gibi geleneksel medyada yayınlanan bir haberin değiştirilmesi mümkün değildir. Düzeltme için en azından bir gün sonrasını beklemek gerekiyor. Sosyal medyada ise yayınlanan ne olursa olsun anlık olarak değiştirilebilir ve güncellenebilir. Böylece küçük hatalar çok daha kolay bir yolla çözülmüş olur ve hata yapma oranı minimum seviyeye indirilmiş olur.
Geleneksel medyada, yayınlanan fotoğraf, resim veya yazılarda, zamanı belli olmadan, sınırlı sayıda yoruma yer verilirdi. Sosyal medyada ise bir haber, bir video ya da bir resim, gerçek zamanlı bir şekilde, yorum sınırı olmadan etkileşimi en üst seviyede okuyucu ya da izleyici ile buluşabiliyor. Bu da sosyal medyanın, geleneksel medyaya nazaran çok daha interaktif bir hal almasını sağlıyor.
yeni medya ve geleneksel medya karşı karşıya

Yeni Medyanın Gücü Her Yerde

Yeni Medyayı aslında herkes görüyor, kullanıyor, hissediyor ama kimse farkında değil. Yeni Medya yaşamımızı son derece kolaylaştıran ve bizlerin vakit sıkıntısına derman olan bir çözüm haline gelmektedir. Yükselen bu gücü Yeni Medyayı önümüzdeki yıllarda da Geleneksel Medyanın önüne geçirecek gibi görünüyor.

Pelin Avuloğlu

Graduated from Afyon Kocatepe University on Business Management
Anadolu University Undergraduate for Public Relations and Advertising Management
Currently; Client Manager at Fikristan Advertising Agency
Sizce Makale Nasıl?
Harika
36%
Güzel
50%
Fena Değil
14%
Olmamış
0%
Rezalet
0%
Yazar Hakkında
Pelin Avuloğlu
Graduated from Afyon Kocatepe University on Business Management Anadolu University Undergraduate for Public Relations and Advertising Management Currently; Client Manager at Fikristan Advertising Agency

Bir Cevap Yazın