Dijital Pazarlama
Şimdi Okunuyor
Pazarlamanın Yeni Trendi Gamification(Oyunlaştırma)
0

Pazarlama trendleri her geçen gün değişiyor. Bu değişimi tarih boyunca inceleyen pazarlama bilgini  Philip Kotler, pazarlamayı 3 aşamada ele alır. Kotler’ in öne sürdüğü bu teoride, pazarlamanın ilk ve birincil aşaması olan ürünü üreten marka odaklı pazarlama yöntemi öne çıkar, bu versiyona ‘’Pazarlama 1.0’’ adını vermiştir ve bu yöntemle, ürünü ve özelliklerini fark ettirerek tüm hedef kitleyle aynı iletişimi kuran bir yaklaşımdır.

Pazarlamanın ikinci aşamasında ‘‘Pazarlama 2.0’’, müşteri odaklı bir pazarlama yöntemi olarak belirten Kotler, ürünün hedef kitleye sağlayacağı faydayı öne çıkarıldığını ifade eder.

Pazarlamanın üçüncül ve son aşamasında ‘’Pazarlama 3.0’’, hem ilk hem de ikinci yöntemi içinde barındıran hem de ilk iki aşamaya göre daha farklı bir yöntem ortaya koyan bir pazarlama yöntemidir. Bir diğer değişle ‘’Pazarlama 3.0’’ hedef kitleye bir şey pazarlamak yerine onu birey olarak konumlandırıp, güncel, geleceğe dayalı gereksinimlerine fayda sağlayabilecek çözümler sunarak, onlarla farklı bir bağ kurmayı hedefler.

 

Sonda bahsedilen yöntemin fazla rağbet görmesi sebebiyle diğer iki tutumun yerini alan ‘’Pazarlama 3.0’’, günümüzün en etkili pazarlama yöntemi haline gelerek, markanın hedef kitlenin gözünde satışa dayalı bir bağı olmadığı düşüncesini geliştirmekte ve markaya bir kimlik ve karakter kazandırması açısından büyük rol oynamaktadır.

 

 

Bu pazarlama yönteminin en önemli anahtarı; markanın hedef kitlesini sadece satış odaklı müşteriler olarak görmediği düşüncesini öne çıkararak, markayı hedef kitlenin daimi destekçisi olarak görmesine ön ayak olmuştur. Ama bu işi yaparken markalar bir hikayeye ve bu hikayenin de kendi içinde bir sürekliliğe sahip olması  gerektiğini ve bu sürekliliğin uzun süreli iletişimin temeli olması gerektiğini gösteriyor. Bu sırada, ‘’Oyunlaştırma’’ işin içine giriyor. Ama bu aşamada bu etkenin markaya anlık yada kısa vadeli bir oyunla elde edilemeyeceği gerçeğinin farkında olmamız gerekiyor.

 

Dilimize ‘’Advergame’’ adıyla girmiş olan Türkçe anlamıyla ‘’Reklam Amaçlı Oyun’’ olan oyunlaştırma; Advertisement(reklam) ve game(oyun) anlamlarının birleştirilip türetilmesiyle pazarlama terimlerinde yerini almıştır. Bu pazarlama yönteminin amacı; bir markanın iletişim kampanyasıyla bakış açısını bir oyunla harmanlayarak hedef kitlesine iletmek ve bu sayede marka bilinirliğini arttırmaktır. Bu yöntem kullanılırken sadece ürünle ilgili bir çalışmayla sınırlı kalmaması. Ama bazen, oyun iletişim kampanyasının tamamı değil de bir kısmı olduğunda bu tip oyunlaştırma örneklerine ‘’Game Based Marketing’’ Türkçe tanımıyla ‘’Oyun Temelli Pazarlama’’ adını veriyoruz. Hedef kitlenin oyun oynayarak markayla kaynaşmasına öncülük eden bu yöntem, markaya hem maddi hem de manevi olarak destek çıkıyor.

 

Oyunlaştırılmış reklamlar örnek olarak, Vodafone’ un yeni çıkardığı ve geçen sene bir anda gözde olan ‘’Pokemon GO’’ oyunundan ilham alarak ‘’İnternet Avı’’ adından bir oyunlaştırma örneği sunarak, hedef kitleyle marka arasında güçlü bir bağ kurmayı hedeflemişlerdir.

 

 

 

Kaynakça:

 

 

Sizce Makale Nasıl?
Harika
0%
Güzel
0%
Fena Değil
0%
Olmamış
0%
Rezalet
0%
Yazar Hakkında
Onur Cem Irican

Bir Cevap Yazın